Kop Silo6 houten vloeren

SILO 6

Houten vloeren en Vloerverwarming

Showroom Parket Harderwijk

Prijzen houten vloeren

Massieve vloerdelen

Houten vloer leggen

Visgraat parket

Verouderde Visgraat vloer

Plank of parket

Houten vloeren

PVC vloeren

Gietvloeren

Ondervloeren houten vloeren

Offerte vloer aanvragen

Houtsoorten

Lamelparket en lamelplanken

Onderhoud houten vloeren

Afwerking en behandeling parket

Laminaat vloer

Plinten

 

 

 

 

 

 

Lariks / Larix

Lariks, larix hout voor houten vloeren
Lariks is een harshoudende houtsoort waarvan het kernhout kleurvariaties vertoont van lichtgeelbruin (Siberisch lariks), geelbruin, rozeachtig tot roodachtig bruin. Het spinthout is duidelijk van het kernhout te onderscheiden en is geelachtig tot vuilwit van kleur. Lariks vormt al op vroege leeftijd kernhout, waardoor de breedte van het spinthout in volwassen bomen meestal niet groter is dan 20 mm.
De groeiringen zijn zeer duidelijk te onderscheiden. Elke zone bevat licht gekleurd vroeghout en donker laathout. Op dosse gezaagd hout ontstaat hierdoor een fraaie vlamtekening terwijl kwartiers gezaagd hout een duidelijke streeptekening vertoont. Voor een naaldhoutsoort is lariks vrij zwaar. Het uiterlijk en de technische eigenschappen van de larikssoorten verschillen door hun gelijke structuur en kleur zó weinig dat ze niet van elkaar zijn te onderscheiden. De voorkomende verschillen in gewicht, hardheid en het voorkomen van kwasten worden minder door de soort dan door de leeftijd en de groeiomstandigheden veroorzaakt. Doordat de kwaliteit afhankelijk is van de herkomst dient bij gebruik van lariks hierop te worden gelet.
De lariks die wij voeren komt uit Siberië waar de bomen door de koude erg langzaam groeien. Daardoor ontstaat hard en vast hout. Het Lariks in Nederland groeit veel sneller en heeft  vaak ook meer gebrek. Voor hoogwaardig timmerwerk is inlands Lariks wat minder geschikt dan het Siberische hout. 


Andere namen: 1. Europees lariks, lorken, lerken (Nederland), Lärche (Duitsland), mélèze (Frankrijk), larch (Groot-Brittanië)2. Siberisch lariks3. Amerikaans lariks, Eastern larch, Eastern Canadian larch, tamarack4. Amerikaans lariks, Western larch, tamarack, hackmatack5. Japans lariks, inlands Japans lariks.
Botanische naam: 1. Larix decidua MILL.2. Larix russica (ENDL.) SABINE ex TRAUTV.( = L. siberica LEDEB.)3. Larix laricina (DU ROI) K. KOCH4. Larix occidentalis NUTT.5. Larix kaempferi (LAMB.) CARR. (= L. leptolepis GORD.). Aangeplant is een hybride van Europese en Japanse larix: Larix x eurolepis.
Familie: Pinaceae.
Groeigebied: 1. Midden-Europa2. Siberië3. Noord-Amerika4. Westelijk Noord-Amerika5. Japan, Nederland, Duitsland.
Boombeschrijving: Hoogte 30-40 m, met een diameter op borsthoogte van 0,5 tot 1,0 m. Typerend voor deze naaldboom is dat de naalden in de winter afvallen. Inlands lariks is als rondhout verkrijgbaar in lengten tot 10 m met diameters die variëren van 60-350 mm.
Aanvoer: Rondhout, zaaghout en gekantrecht hout.
Loofnaald: Naaldhout
Draad: Recht.
Nerf: Fijn.
Volumieke massa: 600 (450-850) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 800-900 kg/m3.Siberisch lariks 700 (650-750) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1200 kg/m3.
Werken: Middelmatig tot groot.Afhankelijk van de herkomst.
Drogen: Matig snel, met neiging tot vervormen en oppervlaktescheuren. Bij de kwasten is de kans op scheuren en loszitten groot.Van Siberisch lariks is bekend dat het, met een hoge aanvangs relatieve vochtigheid, goed kunstmatig gedroogd kan worden zonder vervormen en oppervlaktescheuren. Belangrijk is (zoals voor vrijwel elke houtsoort) het houtvochtpercentage zoveel mogelijk aan te passen aan het houtvochtpercentage dat het hout in toepassing zal krijgen, om krimpen of zwellen en daaruit volgende scheurvorming zoveel mogelijk te vermijden.
Bewerkbaarheid: Lariks laat zich redelijk goed zagen en schaven. Om het zachte voorjaarshout glad af te werken, is scherp gereedschap noodzakelijk. Doordat het zeer harsrijk kan zijn, kan bij het bewerken van nat hout hars aan zagen of beitels blijven kleven, waardoor moeilijkheden kunnen ontstaan. De standtijd van het gereedschap tijdens het zagen kan worden verlengd door de zaagbladen een fijne watersproei of met een in de handel verkrijgbare speciale vloeistof te geven. De kleine maar zeer harde kwasten kunnen kleine stukjes uit de beitels slaan, waardoor zogenaamde "kralen" op het oppervlak ontstaan. Het vrij snel bot worden van beitels en zagen wordt voornamelijk door de kwasten veroorzaakt.
Spijkeren en schroeven: Matig, voorzichtig spijkeren om splijten te voorkomen.
Lijmen: Goed. Ontvetten met thinner voor het lijmen van hout met veel hars wordt aanbevolen.
Buigen: Zeer slecht.
Oppervlakafwerking: Bij hout met veel hars en bij sterk verkernde kwasten kan droogvertraging van oppervlakafwerking optreden. Ontvetten met thinner voor het afwerken wordt aanbevolen.
Duurzaamheid: KernhoutSchimmels 3-4. Afhankelijk van de herkomst.Termieten G.Lariks kan op taxus na als de beste en duurzaamste naaldhoutsoort van Europa worden beschouwd.SpinthoutHylotrupes G.Anobium G.
Impregneerbaarheid: Kernhout 4.Spinthout 2v.
Bijzonderheden: Uit het kernhout van niet te oude stammen wordt "Venetiaans terpentijn" gewonnen.
Toepassingen: Gezaagd lariks kan voor bouwhout worden toegepast: dragende en niet-dragende constructies, kozijnen, ramen, deuren, gevelbetimmeringen, binnenbetimmeringen, trappen, vrachtwagenvloeren enz. Rondhout wordt toegepast voor heipalen, afrasterpalen, steigerpalen, boompalen, masten, stutten, daksporen en boerengeriefhout. Andere toepassingen zijn waterwerken, damwand, steigers, vloeren, geluidschermen, roeiboten, spanten voor boten en molenbouw, fineer. Om het fraaie uiterlijk wordt het ook in de meubelindustrie toegepast.
Kwaliteitseisen: Voor lariks is in 1990 een Nederlandse ontwerpnorm verschenen in de serie Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980), Ontw. NEN 5472 Houtsoort lariks.Lariks wordt genoemd in de in 1983 verschenen Nederlandse norm in de serie Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980

Veel vraag krijgen we naar het onderhoud van een siberisch lariks vloer. Het is echter niet het hout wat onderhoud nodig heeft maar de gebruikte afwerking. Indien de afwerklaag versleten is praat je al gauw over herstel van de houten vloer. Vaak betekent dit dat de vloer geschuurd dient te worden.

Houten vloeren

Solidfloor lamelparket

PVC vloeren

Gietvloeren

Laminaat

| Contact | Home | Partners |

© copyright 2005 - lopende jaar, Silo 6, loads of living