Kop Silo6 houten vloeren

SILO 6

Vloerverwarming

Showroom Harderwijk

Prijzen houten vloeren

Massieve vloerdelen

Houten vloer leggen

Visgraat parket

Verouderde vloeren

Plank of parket

Houten vloeren

PVC vloeren

Gietvloeren

Ondervloeren

Offerte aanvragen

Houtsoorten

Lamelparket

Onderhoud

Afwerking

Laminaat

Plinten

 

 

 

 

 

Vloerverwarming parket en houten vloeren

Bestaande “natte”vloerverwarming
Bij deze vorm liggen de verwarmingsbuizen in de dekvloer (strijklaag). Deze dekvloer dient te voldoen aan NEN2741. Daarnaast moet de vereiste theoretische geleidingsweerstand van de dekvloer tussen de 0,10- 0,12 m2 K/W liggen. Een belangrijk aspect is de dekking van de afwerklaag boven de verwarmingsleidingen. Deze dient minimaal 3 cm zijn in verband met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Een grotere dekking is niet wenselijk in verband met de
regelbaarheid van de verwarming. De dekvloer kan direct aangebracht zijn op de constructievloer. Hierbij is de onderzijde van de constructievloer voorzien van een thermische en , indien noodzakelijk, een dampremmende isolatielaag. Bij een zwevende constructie dient men op de constructie vloer dus onder de dekvloer een thermische- of thermisch- akoestische isolatielaag van voldoende hardheid te zijn aangebracht. Deze dient als vochtblokkade en voorkomt warmteverlies naar de fundering en kruipruimte. Ook word geluidsoverdracht beperkt in gestapelde bouw.


“Droogbouw” systemen op een bestaande dekvloer
Bij deze vorm zijn er veel minder randvoorwaarden dan bij de “natte” systemen. Op de vlakke constructievloer worden isolatie/draagplaten van polystyreen of karton gelegd. Hierin worden warmte geleidingsplaten welke zijn voorzien van goten aangebracht waarin de kunststof verwarmingsbuizen worden gemonteerd. Deze verwarmingsbuizen worden daarna afgedekt middels een afwerkvloer, bijvoorbeeld Fermacel-platen. Bij deze vorm is er van te voren te bepalen waar u “plaatselijk”meer warmte wilt hebben. Het nadeel van dit systeem is dat het aanmerkelijk duurder is dan het natte systeem. Hierdoor word het voornamelijk in renovatieprojecten toegepast.Is vloerverwarming nodig wanneer men een parketvloer aanschaft?

De voor en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloerafwerking moeten goed worden afgewogen. Om te beginnen voelt een houten vloerafwerking zonder vloerverwarming in verhouding tot een tegelvloer niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleidingcoëfficiënt van hout. Een belangrijke consequentie van vloerverwarming is, dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen maar geleidelijk mag variëren om krimp en zwelling van het hout (en daardoor scheuren!) te voorkomen. Wij raden dan ook aan een H.R.-ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat uw
vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt. Snelle en/of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw parketvloer! Uw verwarmingsadviseur kan u hierbij adviseren. Verder mogen op een houten vloerafwerking met vloerverwarming geen losse kleden of karpetten worden gelegd. Deze kunnen warmte ophopingen veroorzaken. Warmteophoping kan verstikking” en mogelijk extra krimp geven. Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn, hebben een isolerende werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd.


Vloerverwarmingprotocol
Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een parketvloer, is het nodig om het onderstaande uitvoeringsproces te volgen om het risico tot een minimum te beperken.


Voor het aanbrengen van de vloerafwerking
• Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) dient de dekvloer minstens 6-8 weken te drogen c.q. uit te harden alvorens te starten met verwarmen.
• Bij droogbouw systemen kunt u binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer.
• Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.
• De ondervloer mag bij vloerverwarming een lager maximum. vochtgehalte bevatten
Cement dekvloer: 1.8%
Anhydriet dekvloer: 0.3%


Opstoken van de vloerverwarming, voor het aanbrengen van de parketvloer
• Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
• Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5ºC per dag tot de maximale oppervlakte temperatuur van 27ºC of een watertemperatuur van 45ºC.
• Deze temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5ºC per dag tot 20ºC.
• Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen.
• Een week voor plaatsing de vloerverwarming uitzetten.


Aanbrengen van de parketvloer
• De houten delen moeten gedurende 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen te liggen. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10ºC en niet hoger dan 20ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 45 en 60% liggen.
• Gebruik een dispersielijmen of een van onze polyurethaanlijmen. Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking.
• Na 7 dagen de temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale oppervlakte temperatuur van 27ºC of een watertemperatuur van 45ºC.
• Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water constant houden en geen nachtverlaging toepassen.
• Schommelingen in de temperatuur zo klein mogelijk houden en in elk geval zeer langzaam laten optreden.


Type parket, houtsoort
Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type parket. De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks gelijmde, conventionele parketvloeren zoals mozaïek en 2-3 laag's lamelparket Lamelplanken met een totale dikte van 15 mm, maximaal 19 cm breed met een toplaag niet dikker dan 4 mm zijn geschikt voor vloerverwarming. Deze types parketvloeren hebben de laagste isolatiewaarden, m.a.w. geven de warmte het beste door. Toepassing van 6 of 9 mm tapisvloeren is ook mogelijk, doch hierbij bestaat de kans op geringe naadvorming. In geval van tapis is het is beter om een Eiken mozaïekvloer als tussenvloer te gebruiken, daar de warmte-isolatie minder is ten opzichte van spaanplaat. De keus van houtsoort is natuurlijk vrij. Maar sommige houtsoorten zijn stabieler dan andere. Er zijn houtsoorten die niet aan te raden zijn op vloerverwarming. De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga- Panga, Padoek, Wengé, Teak, Kambala. Bij bourgogne maximum. 14 cm breed. Beuken, Guatambu, Essen, Robijn en Maple zijn niet aan te raden op vloerverwarming.


Moet ik voorstrijken of een vochtscherm aanbrengen?
Bij bestaande, natte systemen geniet het de voorkeur om een vochtscherm aan te brengen op de cementdekvloer. Het is bekend dat de buizen van dit systeem in de loop der jaren poreus kan worden en vocht gaat afgeven aan de cementdekvloer. Let op: Lecol PU 235 of PU 280 Pu-voorstrijk in 2 of 3 lagen aanbrengen. Na droging kan er alleen met PU-lijmen worden gewerkt!

Wat is het rendement van de vloerverwarming met parket?
Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerkingen die hoogstens 18 mm dik zijn. De
warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag voor bijverwarming hoogstens 0.18 m²· K/W
en voor hoofdverwarming 0.14k/W bedragen.
Anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag.
TYPE PARKET: WARMTEGELEIDINGWEERSTAND:
( indicaties )
Mozaïek, Engels verband, Patroonvloeren 8-10 mm ± 0,040 m² K/W
Tapisvloer 6 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,116 m² K/W
Bourgognevloer 9 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,119 m² K/W
Uit bovenstaande indicaties blijkt dat hoe dunner de parketvloer is, hoe meer warmte wordt door gelaten. Exacte cijfers zijn afhankelijk van de gekozen houtsoort.


Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aanstaat?
Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% - 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen.Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet. U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden
toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger te realiseren. Goede afspraken maken met uw verwarmingsspecialist voorkomt problemen! Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem vanwege de voldoende verwarmingscapaciteit. Belangrijk is of de oppervlakte temperatuur van 28°C afdoende is voor het bereiken van een aangename binnentemperatuur. Wellicht dienen er radiatoren bijgeplaatst of aangepast te worden. Ook bestaat de mogelijkheid van wandverwarming.


Vloerkoeling
In steeds meer woningen worden klimaatsystemen aangelegd voor zowel koelen als verwarmen. Wordt daarop een parketvloer aangebracht, dan is het van belang dat voor de koeling een geavanceerd regel- en beveiligingssysteem wordt toegepast om inwendige condensatie te voorkomen. De aanvoertemperatuur van het koelwater mag ook nooit onder de zogenoemde dauwpuntstemperatuur liggen omdat dit kan leiden tot condensatie en schade aan het parket.Door koeling van het parket zal het houtvochtpercentage gaan stijgen, waardoor het hout gaat uitzetten. In dit geval dient er voldoende ruimte voor uitzetting gehouden dienen te worden om schade te voorkomen. Tevens is het bij dergelijke installaties van belang dat er voorzieningen in de installatie zijn opgenomen die condensvorming voorkomen. De installateur kan u hierover geheel informeren.


In het kort samengevat. Bij voorkeur mozaïekachtige of patroon vloeren op vloerverwarming toepassen. Het systeem direct verlijmen op cementdeklaag. Traditioneel parket (tapis 6.0-6.5mm
en bourgogne 8.5-9.5 mm dik) te verlijmen op een eiken mozaïek ondervloer. Naadvorming kan beperkt worden door het op peil houden van de luchtvochtigheid in de betreffende ruimte.
Wees niet bezorgt als er ondanks alle maatregelen toch krimp kan ontstaan. Deze zullen, wanneer u de verwarming niet gebruikt en de luchtvochtigheid hogere waardes aanneemt, weer grotendeels verdwijnen. Gebruik rustige houtsoorten zoals reeds beschreven.


Verlijmingsadvies:
Alle genoemde Lecol lijmen zijn uitstekend geschikt voor de installatie van parket op vloerverwarming. Zij zijn langdurig bestand tegen temperatuurschommelingen die bij vloerverwarmingen kunnen op treden.


Naam Lijm
Type lijm Welke verlijming?
Lecol 1620 dispersielijm Mozaïek op zuigende ZCD
Lecol 1630/1633/1650/1653
dispersielijm Tapis op mozaïek
Lecol PU-230/233/240 2 k. Polyurethaanlijm Mozaïek of semi tapis op zuigende of voorgestreken ondervloer.

Tapis of semi tapis op mozaïek
Lecol PU-260 1 k. Polyurethaanlijm Mozaïek of semi tapis op zuigende of voorgestreken ondervloer.


Tapis of semi tapis op mozaïek
Lecol 5600 Poederlijm Mozaïek of semi tapis op zuigende of voorgestreken ondervloer semi tapis op mozaïek.

Houten vloeren

PVC vloeren

Gietvloeren

Laminaat

| Contact | Home | Partners |

© copyright 2005 - lopende jaar, Silo 6, loads of living